Tổng doanh thu là gì? Cách tính tổng doanh thu đơn giản nhất

Published:

Tổng doanh thu là tổng số tiền mà một doanh nghiệp thu được từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định. Tổng doanh thu là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp.

Bài viết này của VNCB sẽ cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quan về tổng doanh thu, bao gồm các khái niệm, cách tính, và các yếu tố ảnh hưởng.

Tổng doanh thu là gì?

Tổng doanh thu là gì

Tổng doanh thu là tổng số tiền mà một doanh nghiệp thu được từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định. Tổng doanh thu được tính bằng tổng giá trị của các sản phẩm và dịch vụ đã bán, không bao gồm các khoản chiết khấu và thuế giá trị gia tăng (VAT).

Tổng doanh thu có thể được chia thành hai loại chính:

 • Doanh thu thuần: Là tổng doanh thu sau khi đã trừ đi các khoản chiết khấu và thuế giá trị gia tăng.
 • Doanh thu gộp: Là tổng doanh thu trước khi trừ đi các khoản chiết khấu và thuế giá trị gia tăng.

Cách tính tổng doanh thu

Cách tính tổng doanh thu

Tổng doanh thu được tính bằng công thức sau:

Tổng doanh thu = Giá bán x Số lượng sản phẩm/dịch vụ bán được

Trong đó:

 • Giá bán: Là giá của một sản phẩm/dịch vụ
 • Số lượng sản phẩm/dịch vụ bán được: Là số lượng sản phẩm/dịch vụ đã được bán

Ví dụ:

Một doanh nghiệp bán ra 100 sản phẩm với giá 100.000 đồng/sản phẩm. Tổng doanh thu của doanh nghiệp này là:

Tổng doanh thu = 100.000 đồng/sản phẩm x 100 sản phẩm = 10.000.000 đồng

Ý nghĩa của tổng doanh thu

Ý nghĩa của tổng doanh thu

Tổng doanh thu là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Tổng doanh thu cao cho thấy rằng doanh nghiệp đang bán được nhiều sản phẩm và dịch vụ, và thu được nhiều lợi nhuận.

Tổng doanh thu được sử dụng để:

 • So sánh hiệu quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp trong các khoảng thời gian khác nhau.
 • So sánh hiệu quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp với các doanh nghiệp cùng ngành khác.
 • Dự báo hiệu quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp trong tương lai.

Ngoài ra, tổng doanh thu cũng là một yếu tố quan trọng để đánh giá mức độ tín nhiệm của doanh nghiệp đối với các đối tác và nhà đầu tư.

Tổng doanh thu theo thời gian

Tổng doanh thu theo thời gian

Tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích tác động của các giai đoạn kinh tế đến tổng doanh thu của doanh nghiệp.

Tổng doanh thu trong thời kỳ suy thoái kinh tế

Tổng doanh thu trong thời kỳ suy thoái kinh tế

Trong thời kỳ suy thoái kinh tế, tổng doanh thu của các doanh nghiệp thường giảm do nhu cầu của thị trường giảm sút. Điều này là do người tiêu dùng có xu hướng cắt giảm chi tiêu khi thu nhập của họ bị giảm sút.

Xem thêm:  Mới tập đầu tư, đừng mắc phải 7 sai lầm dưới đây

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến nhu cầu của thị trường giảm sút trong thời kỳ suy thoái kinh tế, bao gồm:

 • Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao
 • Thu nhập của người tiêu dùng giảm
 • Các khoản nợ gia tăng
 • Sự bất ổn kinh tế

Trong thời kỳ này, các doanh nghiệp cần có những biện pháp thích hợp để duy trì tổng doanh thu, chẳng hạn như:

 • Giảm giá sản phẩm và dịch vụ
 • Tăng cường quảng cáo và tiếp thị
 • Phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới

Tổng doanh thu trong thời kỳ phục hồi kinh tế

Tổng doanh thu trong thời kỳ phục hồi kinh tế

Trong thời kỳ phục hồi kinh tế, tổng doanh thu của các doanh nghiệp thường tăng do nhu cầu của thị trường tăng lên. Điều này là do người tiêu dùng có xu hướng tăng chi tiêu khi thu nhập của họ được cải thiện.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến nhu cầu của thị trường tăng lên trong thời kỳ phục hồi kinh tế, bao gồm:

 • Tỷ lệ thất nghiệp giảm
 • Thu nhập của người tiêu dùng tăng
 • Các khoản nợ giảm
 • Sự ổn định kinh tế

Trong thời kỳ này, các doanh nghiệp cần tận dụng cơ hội để tăng tổng doanh thu, chẳng hạn như:

 • Mở rộng quy mô sản xuất
 • Mở rộng thị trường
 • Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển

Tổng doanh thu trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế

Tổng doanh thu trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế

Trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế, tổng doanh thu của các doanh nghiệp thường tăng mạnh do nhu cầu của thị trường tăng mạnh. Điều này là do người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu nhiều hơn khi nền kinh tế đang phát triển.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến nhu cầu của thị trường tăng mạnh trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế, bao gồm:

 • Tỷ lệ thất nghiệp thấp
 • Thu nhập của người tiêu dùng tăng cao
 • Các khoản nợ giảm
 • Sự phát triển kinh tế

Trong thời kỳ này, các doanh nghiệp cần có những biện pháp phù hợp để đáp ứng nhu cầu của thị trường, chẳng hạn như:

 • Tăng cường sản xuất
 • Mở rộng thị trường
 • Đầu tư vào công nghệ mới

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về tổng doanh thu của các doanh nghiệp theo thời gian:

 • Tổng doanh thu của một doanh nghiệp bán hàng điện tử trong thời kỳ suy thoái kinh tế giảm 20% so với năm trước.
 • Tổng doanh thu của một doanh nghiệp sản xuất ô tô trong thời kỳ phục hồi kinh tế tăng 15% so với năm trước.
 • Tổng doanh thu của một doanh nghiệp bất động sản trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế tăng 30% so với năm trước.

Lưu ý:

 • Tổng doanh thu của một doanh nghiệp có thể tăng hoặc giảm trong một thời kỳ nhất định, tùy thuộc vào các yếu tố kinh tế, ngành nghề, và doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp cần có những biện pháp thích hợp để duy trì hoặc tăng tổng doanh thu trong các giai đoạn kinh tế khác nhau.

Tổng doanh thu theo ngành nghề

Tổng doanh thu theo ngành nghề

Tổng doanh thu của một ngành nghề là tổng số tiền mà các doanh nghiệp trong ngành nghề đó thu được từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định. Tổng doanh thu của một ngành nghề có thể thay đổi theo thời gian, tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như tình hình kinh tế, nhu cầu của thị trường, và các chính sách của chính phủ.

Các ngành nghề có tổng doanh thu cao

Các ngành nghề có tổng doanh thu cao

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê Việt Nam, trong năm 2022, các ngành nghề có tổng doanh thu cao nhất là:

 • Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo: 3.573.000 tỷ đồng
 • Ngành bán buôn và bán lẻ: 2.688.000 tỷ đồng
 • Ngành vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải: 1.259.000 tỷ đồng
 • Ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm: 1.036.000 tỷ đồng
 • Ngành bất động sản: 935.000 tỷ đồng
Xem thêm:  Lãi gộp là gì? Công thức tính lãi gộp chính xác trong 2024

Tổng doanh thu của một số ngành nghề cụ thể

Dưới đây là tổng doanh thu của một số ngành nghề cụ thể trong năm 2022:

 • Ngành sản xuất ô tô: 300.000 tỷ đồng
 • Ngành sản xuất điện tử: 250.000 tỷ đồng
 • Ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống: 200.000 tỷ đồng
 • Ngành bán lẻ hàng hóa: 150.000 tỷ đồng
 • Ngành dịch vụ khách sạn và nhà hàng: 100.000 tỷ đồng

Lưu ý:

 • Tổng doanh thu của một ngành nghề có thể thay đổi theo thời gian, tùy thuộc vào các yếu tố kinh tế, nhu cầu của thị trường, và các chính sách của chính phủ.
 • Tổng doanh thu của một ngành nghề không phản ánh chính xác hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành nghề đó.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tổng doanh thu của doanh nghiệp

Các yếu tố ảnh hưởng đến tổng doanh thu của doanh nghiệp

Tổng doanh thu của doanh nghiệp là tổng số tiền mà doanh nghiệp thu được từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định. Tổng doanh thu của doanh nghiệp có thể thay đổi theo thời gian, tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm các yếu tố bên ngoài và các yếu tố bên trong của doanh nghiệp.

Các yếu tố bên ngoài

Các yếu tố bên ngoài là những yếu tố mà doanh nghiệp không thể kiểm soát được, bao gồm:

 • Tình hình kinh tế: Tình hình kinh tế chung của một quốc gia hoặc khu vực có tác động lớn đến tổng doanh thu của các doanh nghiệp. Trong thời kỳ suy thoái kinh tế, tổng doanh thu của các doanh nghiệp thường giảm. Trong thời kỳ phục hồi kinh tế, tổng doanh thu của các doanh nghiệp thường tăng. Trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế, tổng doanh thu của các doanh nghiệp thường tăng mạnh.
 • Nhu cầu của thị trường: Nhu cầu của thị trường là yếu tố quan trọng nhất quyết định tổng doanh thu của doanh nghiệp. Nếu nhu cầu của thị trường cao, doanh nghiệp sẽ có cơ hội bán được nhiều sản phẩm và dịch vụ hơn, dẫn đến tổng doanh thu tăng. Ngược lại, nếu nhu cầu của thị trường thấp, doanh nghiệp sẽ khó bán được hàng, dẫn đến tổng doanh thu giảm.
 • Các đối thủ cạnh tranh: Các đối thủ cạnh tranh là những doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tương tự như doanh nghiệp. Nếu các đối thủ cạnh tranh mạnh, họ sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn, dẫn đến tổng doanh thu của doanh nghiệp giảm. Ngược lại, nếu các đối thủ cạnh tranh yếu, doanh nghiệp sẽ có cơ hội bán được nhiều sản phẩm và dịch vụ hơn, dẫn đến tổng doanh thu tăng.

Các yếu tố bên trong

Các yếu tố bên trong là những yếu tố mà doanh nghiệp có thể kiểm soát được, bao gồm:

 • Chất lượng sản phẩm và dịch vụ: Chất lượng sản phẩm và dịch vụ là yếu tố quan trọng nhất để thu hút khách hàng. Nếu sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp có chất lượng cao, doanh nghiệp sẽ dễ dàng thu hút được khách hàng, dẫn đến tổng doanh thu tăng. Ngược lại, nếu sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp có chất lượng thấp, doanh nghiệp sẽ khó thu hút được khách hàng, dẫn đến tổng doanh thu giảm.
 • Chiến lược marketing: Chiến lược marketing là kế hoạch tiếp cận và thu hút khách hàng. Nếu chiến lược marketing của doanh nghiệp hiệu quả, doanh nghiệp sẽ tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, dẫn đến tổng doanh thu tăng. Ngược lại, nếu chiến lược marketing của doanh nghiệp không hiệu quả, doanh nghiệp sẽ khó tiếp cận được khách hàng, dẫn đến tổng doanh thu giảm.
 • Kỹ năng bán hàng: Kỹ năng bán hàng là khả năng thuyết phục khách hàng mua hàng. Nếu đội ngũ bán hàng của doanh nghiệp có kỹ năng bán hàng tốt, doanh nghiệp sẽ bán được nhiều hàng hơn, dẫn đến tổng doanh thu tăng. Ngược lại, nếu đội ngũ bán hàng của doanh nghiệp có kỹ năng bán hàng kém, doanh nghiệp sẽ khó bán được hàng, dẫn đến tổng doanh thu giảm.
Xem thêm:  Sống đơn giản cho ví tiền thanh thản

Lưu ý:

 • Các yếu tố bên ngoài và bên trong có thể tác động đến tổng doanh thu của doanh nghiệp theo những cách khác nhau. Doanh nghiệp cần phân tích kỹ lưỡng các yếu tố này để có thể đưa ra các biện pháp phù hợp để tăng tổng doanh thu.
 • Tổng doanh thu của doanh nghiệp là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần theo dõi và phân tích tổng doanh thu thường xuyên để có thể đưa ra các quyết định kinh doanh hợp lý.

Chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Tổng doanh thu là tổng số tiền mà doanh nghiệp thu được từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định. Tổng doanh thu là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bởi nó phản ánh khả năng bán hàng và thu lợi nhuận của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp cần có những biện pháp phù hợp để tăng tổng doanh thu

Để tăng tổng doanh thu, các doanh nghiệp cần có những biện pháp phù hợp, chẳng hạn như:

 • Tận dụng các cơ hội thị trường: Doanh nghiệp cần phân tích và nắm bắt các cơ hội thị trường để có thể mở rộng thị phần và tăng doanh thu.
 • Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ: Chất lượng sản phẩm và dịch vụ là yếu tố quan trọng nhất để thu hút khách hàng. Doanh nghiệp cần đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình.
 • Cải thiện hoạt động marketing: Marketing là cầu nối giữa doanh nghiệp và khách hàng. Doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược marketing hiệu quả để tiếp cận khách hàng tiềm năng và tăng nhận thức về thương hiệu.

Một số biện pháp cụ thể để tăng tổng doanh thu

Dưới đây là một số biện pháp cụ thể mà doanh nghiệp có thể áp dụng để tăng tổng doanh thu:

 • Mở rộng thị trường: Doanh nghiệp có thể mở rộng thị trường bằng cách thâm nhập vào các thị trường mới hoặc mở rộng thị phần ở các thị trường hiện tại.
 • Ra mắt sản phẩm và dịch vụ mới: Doanh nghiệp có thể ra mắt sản phẩm và dịch vụ mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường.
 • Tăng cường bán hàng và tiếp thị: Doanh nghiệp có thể tăng cường bán hàng và tiếp thị để tiếp cận nhiều khách hàng hơn.
 • Đào tạo và phát triển nhân viên: Doanh nghiệp có thể đào tạo và phát triển nhân viên để nâng cao năng lực bán hàng và dịch vụ khách hàng.

Tổng doanh thu là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần có những biện pháp phù hợp để tăng tổng doanh thu, nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình.

Công Danh
Công Danhhttps://vncb.vn
Công Danh chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, chuyên chia sẻ các cách để vay tiền hay những phân tích liên quan tới tình hình thị trường tài chính, chứng khoán, tiền điện tử...

Tin tức HOT