Top 16 web nhập mã quảng cáo Captcha kiếm tiền uy tín

Published:

STT Tên trang Giới thiệu Cách đăng ký Link website
1 Clickworker Đây là trang nhập mã captcha uy tín và lâu đời nhất trên thế giới, được thành lập từ năm 2008. Clickworker cung cấp nhiều loại công việc khác nhau, bao gồm nhập mã captcha, đánh giá nội dung, thử nghiệm ứng dụng, v.v. Để đăng ký, bạn cần truy cập trang web Clickworker, tạo tài khoản và hoàn thành các bài kiểm tra năng lực. https://www.clickworker.com/
2 Lionbridge Lionbridge là một công ty dịch vụ ngôn ngữ và dịch vụ khách hàng toàn cầu. Công ty cung cấp nhiều loại công việc khác nhau, bao gồm nhập mã captcha, dịch thuật, đánh giá nội dung, v.v. Để đăng ký, bạn cần truy cập trang web Lionbridge, tạo tài khoản và hoàn thành các bài kiểm tra năng lực. https://www.lionbridge.com/
3 Humanatic Humanatic là một công ty cung cấp các công việc nhập liệu từ xa. Công ty cung cấp các công việc nhập mã captcha, đánh giá nội dung, v.v. Để đăng ký, bạn cần truy cập trang web Humanatic, tạo tài khoản và hoàn thành các bài kiểm tra năng lực. https://www.humanatic.com/
4 Amazon Mechanical Turk Amazon Mechanical Turk (MTurk) là một nền tảng thị trường nơi người dùng có thể đăng ký các nhiệm vụ và người dùng khác có thể nhận các nhiệm vụ đó để kiếm tiền. Một số nhiệm vụ trên MTurk bao gồm nhập mã captcha, đánh giá nội dung, v.v. Để đăng ký, bạn cần có tài khoản Amazon. https://www.mturk.com/
5 Microworkers Microworkers là một nền tảng thị trường nơi người dùng có thể đăng ký các nhiệm vụ và người dùng khác có thể nhận các nhiệm vụ đó để kiếm tiền. Một số nhiệm vụ trên Microworkers bao gồm nhập mã captcha, đánh giá nội dung, v.v. Để đăng ký, bạn cần truy cập trang web Microworkers, tạo tài khoản và hoàn thành các bài kiểm tra năng lực. https://microworkers.com/
6 Kolotibablo Kolotibablo là một trang web cho phép người dùng kiếm tiền bằng cách nhập mã CAPTCHA. Trang web được thành lập vào năm 2012 và có trụ sở tại Latvia. Kolotibablo có lượng người dùng từ hơn 200 quốc gia trên thế giới. Để bắt đầu kiếm tiền trên Kolotibablo, bạn cần đăng ký tài khoản. Bạn có thể đăng ký tài khoản bằng email hoặc tài khoản Facebook. Sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ được cấp một ID người dùng và mật khẩu. Kolotibablo.com
7 2Captcha 2Captcha là một trang web khác cho phép người dùng kiếm tiền online bằng cách nhập mã CAPTCHA. Trang web được thành lập vào năm 2012 và có trụ sở tại Nga. 2Captcha có lượng người dùng từ hơn 200 quốc gia trên thế giới. Bạn có thể đăng ký tài khoản bằng email hoặc tài khoản Google. Sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ được cấp một ID người dùng và mật khẩu. 2captcha.com
8 MegaTypers MegaTypers là một trang web cho phép người dùng kiếm tiền bằng cách nhập mã CAPTCHA và các loại nhiệm vụ khác. Trang web được thành lập vào năm 2010 và có trụ sở tại Nga. MegaTypers có lượng người dùng từ hơn 200 quốc gia trên thế giới. Để bắt đầu kiếm tiền trên MegaTypers, bạn cần đăng ký tài khoản. Bạn có thể đăng ký tài khoản bằng email hoặc tài khoản Facebook. Sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ được cấp một ID người dùng và mật khẩu. megatypers.com
9 CaptchaTypers Captcha Typers là một trang web cho phép người dùng kiếm tiền bằng cách nhập mã CAPTCHA. Trang web được thành lập vào năm 2014 và có trụ sở tại Hoa Kỳ. Captcha Typers có lượng người dùng từ hơn 200 quốc gia trên thế giới. Để bắt đầu kiếm tiền trên Captcha Typers, bạn cần đăng ký tài khoản. Bạn có thể đăng ký tài khoản bằng email hoặc tài khoản Facebook. Sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ được cấp một ID người dùng và mật khẩu. captchatypers.com
10 Captcha Cash Captcha Cash là một trang web cho phép người dùng kiếm tiền bằng cách nhập mã CAPTCHA. Trang web được thành lập vào năm 2011 và có trụ sở tại Hoa Kỳ. Captcha Cash có lượng người dùng từ hơn 200 quốc gia trên thế giới. Để bắt đầu kiếm tiền trên Captcha Cash, bạn cần đăng ký tài khoản. Bạn có thể đăng ký tài khoản bằng email hoặc tài khoản Facebook. Sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ được cấp một ID người dùng và mật khẩu. captchacash.com
11 ProTypers ProTypers là một trang web cho phép người dùng kiếm tiền bằng cách nhập mã CAPTCHA và các loại nhiệm vụ khác. Trang web được thành lập vào năm 2005 và có trụ sở tại Ấn Độ. ProTypers có lượng người dùng từ hơn 200 quốc gia trên thế giới. Để bắt đầu kiếm tiền trên ProTypers, bạn cần đăng ký tài khoản. Bạn có thể đăng ký tài khoản bằng email hoặc tài khoản Facebook. Sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ được cấp một ID người dùng và mật khẩu. protypers.com
12 Captcha2Cash Captcha2Cash là một trang web khác cho phép người dùng kiếm tiền bằng cách nhập mã CAPTCHA. Trang web được thành lập vào năm 2012 và có trụ sở tại Hoa Kỳ. Captcha2Cash có lượng người dùng từ hơn 200 quốc gia trên thế giới. Bạn có thể đăng ký tài khoản bằng email hoặc tài khoản Facebook. Sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ được cấp một ID người dùng và mật khẩu. captcha2cash.com
13 Qlinkgroup Qlinkgroup là một trang web cho phép người dùng kiếm tiền bằng cách nhập mã CAPTCHA và các loại nhiệm vụ khác. Trang web được thành lập vào năm 2017 và có trụ sở tại Việt Nam. Qlinkgroup có lượng người dùng từ hơn 20 quốc gia trên thế giới. Bạn có thể đăng ký tài khoản bằng email hoặc tài khoản Facebook. Sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ được cấp một ID người dùng và mật khẩu. qlinkgroup.com
14 VirtualBee VirtualBee là một trang web cho phép người dùng kiếm tiền bằng cách nhập mã CAPTCHA và các loại nhiệm vụ khác. Trang web được thành lập vào năm 2004 và có trụ sở tại Hoa Kỳ. VirtualBee có lượng người dùng từ hơn 200 quốc gia trên thế giới. Để bắt đầu kiếm tiền trên VirtualBee, bạn cần đăng ký tài khoản. Bạn có thể đăng ký tài khoản bằng email hoặc tài khoản Facebook. Sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ được cấp một ID người dùng và mật khẩu. virtualbee.com
15 FastTypers FastTypers là một trang web cho phép người dùng kiếm tiền bằng cách nhập mã CAPTCHA. Trang web được thành lập vào năm 2012 và có trụ sở tại Hoa Kỳ. FastTypers có lượng người dùng từ hơn 200 quốc gia trên thế giới. Để bắt đầu kiếm tiền trên FastTypers, bạn cần đăng ký tài khoản. Bạn có thể đăng ký tài khoản bằng email hoặc tài khoản Facebook. Sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ được cấp một ID người dùng và mật khẩu. fasttypers.org
16 PixProfit PixProfit là một trang web cho phép người dùng kiếm tiền bằng cách nhập mã CAPTCHA. Trang web được thành lập vào năm 2017 và có trụ sở tại Việt Nam. PixProfit có lượng người dùng từ hơn 20 quốc gia trên thế giới. Để bắt đầu kiếm tiền trên PixProfit, bạn cần đăng ký tài khoản. Bạn có thể đăng ký tài khoản bằng email hoặc tài khoản Facebook. Sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ được cấp một ID người dùng và mật khẩu. pixprofit.com
Xem thêm:  10 cách kiếm tiền trên Instagram dễ ợt còn miễn phí
Công Danh
Công Danhhttps://vncb.vn
Công Danh chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, chuyên chia sẻ các cách để vay tiền hay những phân tích liên quan tới tình hình thị trường tài chính, chứng khoán, tiền điện tử...

Tin tức HOT