Lãi gộp là gì? Công thức tính lãi gộp chính xác trong 2024

Published:

Chắc bạn cũng thường xuyên nhận được những thông tin tổng kết từ các công ty hay các tập đoàn tổng kết doanh thu theo quý theo năm thường sẽ có những từ như “lãi gộp” – “lãi kép”… đến lúc này chắc chắn bạn sẽ đặt những câu hỏi “lãi gộp là gì? công thức tính lãi gộp là như thế nào”. Và ở bài viết này VNCB sẽ định nghĩa giúp bạn hiểu rõ hơn về lãi gộp trong năm 2024

Lãi gộp là gì?

Lãi gộp (Gross Profit) là một thuật ngữ kế toán và tài chính được sử dụng để đo lường lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của một công ty hoặc tổ chức. Nó là một trong những chỉ số quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả và khả năng sinh lời của một doanh nghiệp.

Lãi gộp được tính bằng cách trừ chi phí hàng hóa (Cost of Goods Sold – COGS) từ doanh thu bán hàng hoặc doanh thu sản xuất. COGS bao gồm các chi phí trực tiếp liên quan đến việc sản xuất hoặc cung cấp hàng hóa và dịch vụ, chẳng hạn như chi phí nguyên vật liệu, chi phí lao động, chi phí sản xuất.

Công thức tính lãi gộp

Lãi gộp = Doanh thu bán hàng – Chi phí hàng hóa

Lãi gộp thể hiện lợi nhuận mà công ty kiếm được sau khi trừ đi các chi phí trực tiếp liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ. Đây là khoản tiền có sẵn để đảm bảo hoạt động kinh doanh cơ bản và để phục vụ các chi phí cố định khác như chi phí quản lý, chi phí marketing, chi phí hỗ trợ, và lợi tức.

Lãi gộp thường được biểu thị dưới dạng phần trăm, gọi là tỷ suất lãi gộp (Gross Profit Margin), được tính bằng cách chia lãi gộp cho doanh thu bán hàng và nhân 100 để đưa ra tỷ lệ phần trăm. Tỷ suất lãi gộp cho thấy tỷ lệ lợi nhuận mà doanh nghiệp kiếm được từ doanh thu bán hàng.

Lãi gộp là một chỉ số quan trọng trong phân tích tài chính doanh nghiệp vì nó cung cấp thông tin về hiệu suất sản xuất, quản lý chi phí và khả năng sinh lời của công ty. Một lãi gộp cao có nghĩa là công ty có khả năng kiếm lợi nhuận từ việc sản xuất và cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ. Điều này có thể cho thấy công ty hoạt động hiệu quả và có khả năng tạo ra lợi nhuận ổn định.

Tỷ suất lãi gộp cũng có thể được so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành hoặc chuẩn ngành để đánh giá vị trí cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của công ty. Nếu tỷ suất lãi gộp của một doanh nghiệp thấp hơn so với ngành hoặc các đối thủ cạnh tranh, điều này có thể cho thấy công ty đang gặp khó khăn trong việc quản lý chi phí hoặc không có hiệu suất sản xuất cao.

Lãi gộp cũng được sử dụng để đánh giá hiệu quả của các biện pháp cải tiến hoặc thay đổi chiến lược kinh doanh. Nếu công ty áp dụng các biện pháp để giảm chi phí hàng hóa mà không ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu bán hàng, lãi gộp sẽ tăng lên, cho thấy sự cải thiện trong quản lý chi phí và hiệu suất sản xuất.

Xem thêm:  Làm thế nào để đạt được mục tiêu tài chính?

Ngoài ra, lãi gộp cũng có thể cung cấp thông tin quan trọng cho các nhà đầu tư và người quan tâm về tình hình tài chính của công ty. Nó giúp xác định khả năng của công ty để tạo ra lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi và đánh giá sự bền vững của doanh nghiệp.

Trong tổng quan, lãi gộp là một chỉ số quan trọng trong phân tích tài chính và quản lý doanh nghiệp. Nó cho thấy hiệu suất sản xuất, khả năng kiểm soát chi phí và khả năng tạo ra lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. Việc theo dõi lãi gộp và các chỉ số liên quan sẽ giúp công ty cải thiện hiệu quả kinh doanh và đạt được sự bền vững trong môi trường cạnh tranh ngày nay.

Lãi gộp khác lãi ròng như thế nào?

Lãi gộp (Gross Profit) và lãi ròng (Net Profit) là hai khái niệm tài chính quan trọng, nhưng chúng có ý nghĩa và tính toán khác nhau.

Lãi gộp là số tiền thu được sau khi trừ đi chi phí hàng hóa (Cost of Goods Sold – COGS) từ doanh thu bán hàng hoặc doanh thu sản xuất. Nó chỉ tập trung vào lợi nhuận từ hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cốt lõi của công ty, mà không tính đến các chi phí khác như chi phí quản lý, chi phí tiếp thị hoặc chi phí tài chính. Lãi gộp giúp đánh giá hiệu suất sản xuất và quản lý chi phí của công ty.

Công thức tính lãi gộp: Lãi gộp = Doanh thu bán hàng – Chi phí hàng hóa

Lãi ròng là số tiền thu được sau khi trừ đi tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh, bao gồm cả chi phí hàng hóa, chi phí quản lý, chi phí tiếp thị, chi phí tài chính và các khoản thuế. Lãi ròng là lợi nhuận thực tế mà công ty kiếm được sau khi xem xét tất cả các yếu tố chi phí và thu nhập liên quan.

Công thức tính lãi ròng: Lãi ròng = Doanh thu bán hàng – Tổng chi phí (bao gồm cả chi phí hàng hóa, quản lý, tiếp thị, tài chính và thuế)

Lãi ròng cho thấy lợi nhuận cuối cùng mà công ty thực sự đạt được sau khi tính toán tất cả các khoản thu và chi phí. Đây là số tiền có sẵn để trả cổ đông hoặc tái đầu tư vào công ty.

Lãi gộp và lãi ròng là hai chỉ số quan trọng trong phân tích tài chính. Lãi gộp tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi và đánh giá hiệu suất sản xuất và quản lý chi phí. Trong khi đó, lãi ròng bao gồm tất cả các yếu tố chi phí và thu nhập liên quan, cho thấy lợi nhuận cuối cùng mà công ty thực sự đạt được.

Xem thêm:  Xử lý các khoản nợ một cách khoa học cùng phương pháp Quả cầu tuyết

Đối với nhà đầu tư và những người quan tâm đến hoạt động kinh doanh của một công ty, cả lãi gộp và lãi ròng đều cung cấp thông tin quan trọng. Lãi gộp giúp đánh giá hiệu quả sản xuất và quản lý chi phí, trong khi lãi ròng cho thấy lợi nhuận cuối cùng sau khi xem xét tất cả các yếu tố chi phí và thu nhập.

Việc so sánh lãi gộp và lãi ròng cung cấp cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính và hiệu suất kinh doanh của một công ty. Nếu lãi gộp cao mà lãi ròng thấp, có thể cho thấy công ty đang gặp khó khăn trong việc quản lý các chi phí khác ngoài chi phí hàng hóa, chẳng hạn như quản lý chi phí hoặc chi phí tài chính.

Điều quan trọng là lãi ròng phản ánh tổng lợi nhuận mà công ty thu được sau khi xem xét tất cả các yếu tố chi phí và thu nhập. Nó bao gồm cả các yếu tố không trực tiếp liên quan đến hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa, nhưng cũng quan trọng để đánh giá lợi nhuận toàn diện của một doanh nghiệp.

Nếu lãi ròng cao, tức là công ty đạt được lợi nhuận khả quan sau khi xem xét tất cả các yếu tố chi phí và thu nhập. Điều này thể hiện hiệu quả toàn diện của doanh nghiệp trong việc quản lý tài chính và hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng lãi ròng có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bên ngoài như thuế, lãi suất vay, chi phí không liên quan trực tiếp đến hoạt động cốt lõi của công ty. Do đó, để có cái nhìn đầy đủ về tình hình tài chính, cần xem xét cả lãi gộp và lãi ròng cùng với các chỉ số tài chính khác.

Tóm lại, lãi gộp và lãi ròng là hai khái niệm tài chính quan trọng trong phân tích doanh nghiệp có 1 số định nghĩa đây được xem là lợi nhuận gộp. Lãi gộp tập trung vào hiệu suất sản xuất và quản lý chi phí, trong khi lãi ròng cho thấy lợi nhuận cuối cùng sau khi xem xét tất cả các yếu tố chi phí và thu nhập. Hiểu rõ sự khác biệt giữa hai khái niệm này sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về tình hình tài chính của một công ty. Dưới đây là một số điểm khác nhau giữa lãi gộp và lãi ròng:

  1. Phạm vi: Lãi gộp tập trung chỉ vào hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cốt lõi của công ty, trong khi lãi ròng bao gồm tất cả các yếu tố chi phí và thu nhập liên quan đến hoạt động kinh doanh.
  2. Chi phí được tính: Lãi gộp chỉ tính toán bằng cách trừ chi phí hàng hóa (COGS) từ doanh thu bán hàng hoặc doanh thu sản xuất. Trong khi đó, lãi ròng bao gồm tất cả các chi phí khác nhau như chi phí quản lý, chi phí tiếp thị, chi phí tài chính và thuế.
  3. Mục tiêu đánh giá: Lãi gộp thường được sử dụng để đánh giá hiệu suất sản xuất và quản lý chi phí. Nó giúp công ty đo lường khả năng tạo ra lợi nhuận từ hoạt động cốt lõi. Trong khi đó, lãi ròng là chỉ số quan trọng để đánh giá lợi nhuận cuối cùng của công ty sau khi xem xét tất cả các yếu tố chi phí và thu nhập.
  4. Ảnh hưởng của các yếu tố khác: Lãi gộp có thể bị ảnh hưởng bởi biến động giá cả hàng hóa hoặc các yếu tố sản xuất. Trong khi đó, lãi ròng có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như thuế, lãi vay và chi phí không liên quan trực tiếp đến hoạt động cốt lõi của công ty.
  5. Ý nghĩa trong phân tích: Lãi gộp thường được sử dụng để đánh giá hiệu quả sản xuất và quản lý chi phí, trong khi lãi ròng cho thấy lợi nhuận cuối cùng mà công ty đạt được sau khi xem xét tất cả các yếu tố chi phí và thu nhập. Cả hai chỉ số này đều quan trọng trong việc đánh giá hiệu suất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.
Xem thêm:  Hạn Mức Chuyển Tiền ACB Cập Nhật Mới Nhất 2024

Tóm lại, lãi gộp và lãi ròng là hai khái niệm tài chính quan trọng và có ý nghĩa khác nhau. Lãi gộp tập trung vào hiệu suất sản xuất và quản lý chi phí hàng hóa, trong khi lãi ròng quan tâm đến tất cả các yếu tố chi phí và thu nhập liên quan đến hoạt động kinh doanh. Điều này giúp cung cấp cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính của công ty.

Để hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa lãi gộp và lãi ròng, hãy xem xét ví dụ sau:

  • Giả sử một công ty có doanh thu bán hàng là 1.000.000 đồng và chi phí hàng hóa là 600.000 đồng. Trong trường hợp này, lãi gộp sẽ được tính bằng cách trừ chi phí hàng hóa từ doanh thu bán hàng:
  • Lãi gộp = Doanh thu bán hàng – Chi phí hàng hóa = 1.000.000 – 600.000 = 400.000 đồng
  • Tiếp theo, hãy xem xét các yếu tố khác như chi phí quản lý, chi phí tiếp thị, chi phí tài chính và thuế. Giả sử tổng chi phí này là 300.000 đồng. Lãi ròng sẽ được tính bằng cách trừ tổng chi phí từ doanh thu bán hàng:
  • Lãi ròng = Doanh thu bán hàng – Tổng chi phí = 1.000.000 – 300.000 = 700.000 đồng

Từ ví dụ trên, ta có thể thấy rõ sự khác biệt giữa lãi gộp và lãi ròng. Lãi gộp chỉ tính toán lợi nhuận từ hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa cốt lõi của công ty, trong khi lãi ròng tính toán lợi nhuận cuối cùng sau khi xem xét tất cả các yếu tố chi phí và thu nhập liên quan.

Trong phân tích tài chính, cả lãi gộp và lãi ròng đều rất quan trọng. Lãi gộp giúp đánh giá hiệu suất sản xuất và quản lý chi phí, trong khi lãi ròng cho thấy lợi nhuận thực tế mà công ty đạt được. Cả hai chỉ số này cung cấp thông tin quan trọng để đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh của công ty.

Công Danh
Công Danhhttps://vncb.vn
Công Danh chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, chuyên chia sẻ các cách để vay tiền hay những phân tích liên quan tới tình hình thị trường tài chính, chứng khoán, tiền điện tử...

Tin tức HOT