Bảo Hiểm Thất Nghiệp Là Gì? Điều Cần Biết Về Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Published:

Người lao động khi ký hợp đồng với người sử dụng lao động sẽ được hưởng quyền lợi đóng bảo hiểm thất nghiệp. Vậy bảo hiểm thất nghiệp là gì? Đối tượng đóng bảo hiểm thất nghiệp là ai? Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc có thêm những kiến thức hữu ích về bảo hiểm thất nghiệp.

Tìm hiểu bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Bảo hiểm thất nghiệp là loại bảo hiểm xã hội hỗ trợ người lao động nếu họ chấm dứt hợp đồng lao động với đơn vị sử dụng lao động. Đây cũng là tiền hỗ trợ người lao động bị mất việc làm học nghề, tìm việc làm dựa trên cơ sở số lương đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Trợ cấp thất nghiệp sẽ giúp người lao động có thể giảm bớt khó khăn tài chính khi chưa tìm kiếm được việc làm.

Bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Ai là người phải đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Theo Điều 43 Luật Việc làm thì những đối tượng cần đóng bảo hiểm thất nghiệp bao gồm:

– Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên. Loại trừ những người đang hưởng lương hưu hay lao động giúp việc gia đình. Nếu người lao động ký nhiều hợp đồng lao động cùng lúc thì sẽ tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo hợp đồng được ký đầu tiên.

– Người sử dụng lao động gồm:

  • Cơ quan nhà nước, cơ quan sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân.
  • Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức chính trị xã hội.
  • Cơ quan nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam
  • Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ chức khác, tổ hợp tác, cá nhân thuê mướn sử dụng lao động.

Trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày ký hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động cần tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Quy định về người đóng bảo hiểm thất nghiệp

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp là bao nhiêu?

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp dựa trên cơ sở tiền lương người lao động. Cụ thể, người lao động và người sử dụng lao động cần đóng bảo hiểm thất nghiệp với mức sau:

Mức đóng  BHTN của người lao động = 1% x Tiền lương tháng đóng BHTN
Xem thêm:  Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Ngân Hàng Là Gì? Điều Cần Biết

 

Mức đóng BHTN của người sử dụng lao động = 1% x Quỹ tiền lương tháng đóng BHTN của những người lao động

Tiền lương làm căn cứ đóng BHTN là tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc có mức lương đóng tối đa là:

– NLĐ theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định:

Mức lương đóng BHTN tối đa = 20 x Mức lương cơ sở.

– NLĐ theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định:

Mức lương đóng BHTN tối đa = 20 x Mức lương tối thiểu vùng.

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp gồm có trợ cấp thất nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề, đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng nghề để. Tùy từng chế độ khác nhau sẽ có những yêu cầu về điều kiện hưởng nhất định như sau:

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất

Theo Điều 49 Luật Việc làm năm 2013, để hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động cần đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Đã chấm dứt hợp đồng lao động, loại trừ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, hưởng lương hưu hay trợ cấp mất sức lao động.

– Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

– Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 03 tháng từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

– Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày từ ngày nộp hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp.

Điều kiện hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp, bị chấm dứt hợp đồng lao động có nhu cầu tìm kiếm việc sẽ được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm.

Điều kiện hỗ trợ học nghề

Người lao động được hỗ trợ học nghề khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Đã chấm dứt hợp đồng lao động trừ các trường hợp đơn phương chấm dứt hay hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng.

– Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 9 tháng trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

– Đã nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

– Chưa tìm được việc sau 15 ngày từ ngày nộp hồ sơ hưởng trợ cấp.

Điều kiện hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm

Chế độ hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ để duy trì việc làm cho người lao động dành riêng cho người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động phải đảm bảo có đủ điều kiện như sau:

– Đóng đủ BHTN cho người lao động từ đủ 12 tháng trở lên đến thời điểm đề nghị hỗ trợ.

– Gặp khó khăn do suy giảm kinh tế cần thay đổi cơ cấu, công nghệ.

– Không đủ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề

– Đã có phương án đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề được cơ quan thẩm quyền duyệt.

Điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp 

Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp gồm những gì?

Bên cạnh việc hiểu rõ bảo hiểm thất nghiệp là gì thì bạn cũng nên nắm vững về các thủ tục để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cụ thể như sau:

Nộp bảo hiểm thất nghiệp cần những loại giấy tờ gì?

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm các giấy tờ sau:

– Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau:

+ Hợp đồng lao động hết hạn

Xem thêm:  Tài Sản Ngắn Hạn Là Gì? Những Loại Tài Sản Ngắn Hạn Hiện Nay

+ Giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động

+ Quyết định thôi việc

+ Quyết định sa thải

+ Quyết định kỷ luật thôi việc

+ Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động

+ Xác nhận của người sử dụng lao động về thông tin của người lao động, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

+ Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc doanh nghiệp phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm nếu người lao động là người quản lý hợp tác xã.

– Sổ bảo hiểm xã hội.

Thủ tục đăng ký để hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Để hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì quy trình thực hiện đăng ký thủ tục như sau:

  • Bước 1: Trong thời hạn 03 tháng tính từ ngày chấm dứt hợp đồng làm việc thì người lao động cần nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ tới trung tâm dịch vụ việc làm.
  • Bước 2: Đến trung tâm dịch vụ việc làm để nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.
  • Bước 3: Theo giấy hẹn tới bảo hiểm xã hội để nhận trợ cấp.
  • Bước 4: Hàng tháng đến trung tâm dịch vụ việc làm để tìm kiếm việc làm theo quy định.
Thủ tục đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp

Nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở đâu?

Người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương.

Thời gian xử lý hưởng trợ cấp thất nghiệp là bao lâu?

Thời gian xử lý hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp sẽ dao động khoảng hơn 20 ngày làm việc. Trong thời hạn 05 ngày tính từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn sẽ nhận trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên.

Thời gian xử lý bảo hiểm thất nghiệp 

Tiền trợ cấp thất nghiệp tính như thế nào?

Cách tính tiền trợ cấp thất nghiệp xác định theo công thức sau:

Trợ cấp thất nghiệp hằng tháng = 60% x Bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp xác định theo số tháng đóng BHTN:

– Đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 – 36 tháng sẽ hưởng 03 tháng trợ cấp

– Cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ thêm 12 tháng sẽ hưởng thêm 01 tháng trợ cấp.

– Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa bằng 12 tháng.

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

Người lao động bị bị thất nghiệp được giới thiệu việc làm miễn phí thông qua trung tâm dịch vụ việc làm.

Tiền hỗ trợ học nghề

Người lao động tham gia BHTN sẽ được hỗ trợ học nghề như sau:

– Khóa đào tạo nghề 03 tháng với mức hỗ trợ tối đa 4,5 triệu đồng/người/khóa đào tạo.

– Khóa đào tạo nghề trên 03 tháng có mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí và  tối đa 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Tiền hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm 

Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động nhằm duy trì việc làm tối đa = 01 triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo từng khóa học nhưng không quá 06 tháng.

Hướng dẫn cách tra cứu bảo hiểm thất nghiệp

Có rất nhiều cách tra cứu bảo hiểm thất nghiệp nhằm giúp người lao động nắm rõ các thông tin đóng và hưởng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Cách 1: Tra cứu online tại Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tại Đây

Cách 2: Tra cứu thông tin bảo hiểm qua ứng dụng VssID.

Cách 3: Tra cứu bằng tin nhắn điện thoại

  • BH QT {mã số bảo hiểm xã hội} gửi 8079
  • BH QT {mã số bảo hiểm xã hội} {từ năm} {đến năm} gửi 8079
Xem thêm:  Banker là gì? Yếu tố để bạn trở thành một Banker chuyên nghiệp

Cách 4: Gọi tổng đài bảo hiểm 19006068 để được nhân viên hỗ trợ tra cứu.

Liên hệ tổng đài để được hỗ trợ nhanh chóng

Những câu hỏi thắc mắc thường gặp về bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp của người lao động có được cộng dồn không?

Theo khoản 1 Điều 45 Luật Việc làm năm 2013, người lao động được quyền cộng dồn thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ khi bắt đầu đóng cho đến khi chấm dứt hợp đồng lao động. Có nghĩa, dù đóng bảo hiểm thất nghiệp không liên tục do chuyển nhiều nơi làm việc thì bạn vẫn sẽ được hưởng quyền lợi trên tổng thời gian đã tham gia.

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp có từ năm nào?

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 ghi nhận chế độ bảo hiểm thất nghiệp và có hiệu lực từ ngày 01/01/2007. Tuy nhiên thời điểm bắt đầu áp dụng bảo hiểm thất nghiệp chính thức là từ 01/01/2009.

Hiện nay, bảo hiểm thất nghiệp sẽ quy định trong Luật Việc làm năm 2013. Những thời gian người lao động tham gia hợp đồng trước năm 2009 sẽ không được tính là thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Nhận trợ cấp thất nghiệp 1 lần có được hay không?

Điều 50 Luật Việc làm năm 2013 quy định hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được tính theo từng tháng. Do đó, người lao động sẽ không thể nhận trợ cấp thất nghiệp một lần cho toàn bộ thời gian được hưởng.

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp không nhận có mất không?

Theo khoản 1 Điều 46 Luật Việc làm năm 2013, thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tính từ ngày chấm dứt hợp đồng là 03 tháng. Khi quá thời hạn này, trung tâm dịch vụ việc làm không nhận hồ sơ hưởng trợ cấp.

Thời gian đóng BHTN sẽ được tự động bảo lưu tính cho lần hưởng tiếp khi có đủ điều kiện. Như vậy người lao động có thể an tâm mình không bị mất đi số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp đã đóng.

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp được lấy mấy lần?

Luật Việc làm 2013 không giới hạn số lần hưởng bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động. Tuy nhiên, bạn cần đáp ứng đủ các điều kiện quy định nêu trên để được giải quyết hưởng thất nghiệp.

Bảo hiểm thất nghiệp có thể ủy quyền được không?

Người lao động có thể ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

– Người lao động bị ốm đau, đang trong thời gian nghỉ chế độ thai sản.

– Người lao động bị tai nạn.

– Người lao động gặp hỏa hoạn, lũ lụt, sóng thần, động đất, dịch bệnh.

Ngoại trừ các trường hợp nêu trên thì người lao động cần đến trực tiếp trung tâm dịch vụ việc làm để được hỗ trợ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bảo hiểm thất nghiệp có làm thứ 7 hay không?

Trung tâm dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Thông thường đơn vị này chỉ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, có thể một số địa phương làm cả sáng thử 7 tùy theo. Do đó, bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp đến đơn vị dịch vụ việc làm địa phương mình để được nắm bắt rõ thời gian làm việc.

Bài viết chia sẻ kiến thức về bảo hiểm thất nghiệp là gì và những thông tin liên quan. Mong rằng bạn đã hiểu rõ hơn về bảo hiểm thất nghiệp để nắm vững các quyền lợi của bản thân. Nếu bạn còn bất cứ vướng mắc nào về bảo hiểm thất nghiệp, hãy liên hệ VNCB để được tư vấn.

Bài viết được VNCB tổng hợp từ trên internet, mọi thông tin chỉ mang yếu tố tham khảo, VNCB xin miễn trừ trách nhiệm nếu thông tin không mang lại sự hài lòng cho bạn. Bạn cần sự tư vấn từ các chuyên gia tài chính

Công Danh
Công Danhhttps://vncb.vn
Công Danh chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, chuyên chia sẻ các cách để vay tiền hay những phân tích liên quan tới tình hình thị trường tài chính, chứng khoán, tiền điện tử...

Tin tức HOT